Reizen in uw eigen tempo...

Het laden...

Booking 4 or More Vehicles
View our Price Match Guarantee!

Check-in

Privacy Beleid

Apollo is toewijd een het beschermen en behouden van uw privacy en uw persoonlijke gegevens. Vanaf April 2000,gelden in Australië, Nieuw Zeeland en de Verenige Staten verschillende regelementen de beandeling van persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam en adres) door particuliere bedrijven. In Australië, is de Commonwealth wet bescherming persoonsgegevens uit 1988 van toepassing, in Nieuw Zeeland de privacywet uit 1993 en in de Verenigde Staten de vrijheid van informatie uit 1967.

Deze beleidsverklaring legt uit hoe Camperseeker.com.au uw privacy beschermt en is een samenvatting van hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken. Wanneer u wenst om van onze service gebruik te maken gaat u akkoord met het gebruiken en openbaarmaken van uw persoonlijke gegevens op grond van dit beleid.

Raadpleegt u alstublieft de sectie, “Waarmee stem ik toe en ga ik akkoord”. Dit beleid is van toepassing op de persoonlijke gegevens die wij beheren in Australië, Nieuw Zeeland of de Verenigde Staten. In dit beleid wordt uitgelegd hoe u contact met ons kunt opnemen bij vragen over uw persoonlijke gegevens die wij beheren. Wij raden u aan om de tijd te nemen voor dit privacybeleid en te bewaren voor gebruik in de toekomst.

Topics

Over Apollo

"Apollo" is een handelsnaam van Apollo Motorhome Holidays PTY Ltd, ABN 81 051 584 153. In Nieuw Zeeland, is "Apollo" een handelsnaam van Apollo Motorhome Holidays Ltd, Ondernemingsnummer 1228890. In de Verenigde Staten is “Apollo” een handelsnaam van Apollo Motorhome Holidays LLC.

Wat voor persoonlijke gegevens verzamelt Apollo over mij en op welke manier wordt dit gedaan?

Wanneer u een voertuig bij Apollo huurt, moeten wij bepaalde informatie verzamelen van u. De dienst die u gebruikt zal exact bepalen wat voor een informatie wij verzamelen. Deze informatie kan inhouden uw:

 • Naam
 • Adres
 • Contact telefoon nummer(s)
 • Contact facsimile nummer(s)
 • Geboortedatum
 • Land van verblijf
 • Rijbewijsnummer en land van herkomst
 • Frequent traveller program number
 • Voertuig voorkeur
 • Credit card nummer(s) en verval data
 • Email adres
 • Bedrijfsnaam en personeelsnummer; en
 • Persoonsgegevens van individuen die professionele referenties en andere informaie kunnen verschaffen in het Cash Qualification process
 • Reservering en huur details inclusief data, tijdstippen en locaties van voertuig huur
 • Voorkeuren zoals babyzitjes vereisten, GPS aanvragen, tafel en stoel bestellingen, etc.
 • Voertuig schade omstandigheden en details.

In dergelijke omstandigheden verzamelen wij soms gevoelige informative over u. Zo kunnen wij bijvoorbeeld informatie verzamelen over uw lidmaatschap bij een beroepsvereniging, om zo de juiste kortingen te verrekenen voor onze diensten. Gevoelige informatie wat valt onder de wet bescherming persoonsgegevens bevat informatie over individuele lidmaatschappen of beroeps- of brancheorganisaties.

Wij zullen gevoelige informatie over u alleen verzamelen in overeenkomst met de wet.De manier waarop deze informatie wordt verzameld hangt af van de manier waarop u van onze diensten gebruik maakt. Zo kunnen wij direct informatie van uw telefoon, fax, email, bij een verhuurlocatie, na een boeking of inschrijfformulier verschaffen. Tevens kunnen wij indirect informatie verzamelen door middel van een reisbureau, samenwerkende corporatie of een van onze partnerprogramma’s.

U kunt ervoor kiezen om bepaalde persoonslijke gegevens niet openbaar te maken, dit kan echter wel betekenen dat onze service, of die u normaliter van ons gewend bent wordt gelimiteerd.

Op welke manier worden mijn persoonlijke gegevens gebruikt of openbaar gemaakt bij Apollo?

Wij streven ernaar u een stress vrije huur ervaring te geven en zijn ook toegewijd aan het bouwen van een langdurige relatie met elke klant. Om u een zo hoog mogelijke service te verlenen kunnen wij uw persoonlijke gegevens openbaarmaken voor de volgende doeleinden:

Algemene doeleinden

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor:

 • Provide the services you request
 • Uw voorzien van de diensten die u van ons verlangt
 • Uitvoeren van taken die noodzakelijk zijn voor de diensten
 • Onderzoek, ontwikkel, beheren, beschermen en het vernieuwen van onze diensten
 • Klanttevredenheidsonderzoeken en u inormeren over verbeteringen die wij hebben aangebracht binnen onze diensten; and
 • Onderhouden en ontwikkelen van onze software en andere bedrijfssystemen. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar maken voor andere gerelateerde en niet- gerelateerde organisaties zoals:
  • Autofabrikanten, in het bijzonder particuliere motorhomes en camperfabrikanten
  • Dochterondernemingen die zijn aangesloten bij onze Groep evenals franchise ondernemingen, licentiehouders of agenten van Apollo
  • Uw bedrijf of organisatie, als u gebruik maakt van onze services onder een zakelijk account
  • Aan een van onze programma partners, als u lid bent van hun frequent traveller programma en hen gevraagd heeft details te sturen over hun huurovereenkomst met ons
  • Onze dienstverleners met een contract
  • Credit card aanbieders
  • Krediet rapportage en fraude controle agentschappen wanneer er een foutregistratie nodig is
  • Incassobureaus, in het geval uw door een fout geld aan ons verschuldigd bent
  • Gemeenten en overheid of particuliere oranisaties die verantwoordelijk zijn voor het process of de handeling van verkeersgerelateerde inbreuken
  • Rijbewijs autoriteiten; en
  • Overheid, regelgeving en wethandhavingsinstanties waarbij de openbaarmaking is vereist of toegestaan door de wet.

Gebruik of openbaarmaking voor direct marketing doeleinden

Wij kunnen van uw persoonlijke gegevens gebruik maken en deze openbaar maken om u producten en diensten aan te bieden namens Apollo en geralateerde bedrijven, franchisers en licentiehouders. Tevens kunnen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken (niet openbaar maken) om u producten en diensten aan te bieden van bedrijven die meedoen aan camperseeker.com.au partner programma’s

How does Apollo protect my information?

Wij maken gebruik van up to date technieken en processen, die voldoen aan de huidige industrie normen die ervoor zorgen dat uw persoonlijke informatie veili en vertrouwelijk wordt bewaard. Alleen werknemers van camperseeker.com.au en geautoriseerden die diensten namens ons uitvoeren zullen toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig behouden, behalve om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Met uw hulp zullen wij alle billijke maatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens complete en up to date te houden.

Toegang verkrijgen tot uw informatie

Wij zijn toegewijd aan het up to date en accuraat houden van uw persoonlijke gegevens. Wanneer u onnauwkeurige of onvolledige informatie vindt, neemt u dan alstublieft contact met ons op.Wij zullen alle billijke stappen ondernemen om deze informatie te corrigeren.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens die wij houden kan op elk moment worden gevraagd door u. Deze toegang is ondeworpen aan bepaalde uitzonderingen. U mag geen toegang verkrijgen tot informatie gerelateerd aan bestaande of verwachte rechtsgedingen tussen ons en u.

Toegang tot uw gegevens kunt u via email en telefoon aanvragen. U wordt gevraagd tot welke specifieke informatie uw toegang wilt, en wij zullen uw identiteit moeten verifiëren voordat wij in staat zijn uw de informatie te verschaffen. Deze service is gratis tenzij de informatie die u opvraagd, van ons archief materiaal of enige tijd onderzoek verlangt. Wanneer dit zich voordoet zullen wij de mogelijke kosten op voorhand adviseren en deze kunnen u helpen bij het verfijnen van uw aanvraag.

Wanneer u het gevoel heeft dat uw persoonlijke gegevens, die wij van uw houden, onvolledig of onjuist is, en Apollo het hier niet mee eens is, zullen wij een verklaring van onenigheid opstellen met informatie waar de informatie is opgeslagen.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Voor vragen over het omgaan met uw persoonlijke gegevens door ons of wanneer u denkt dat wij verkeerd omgaan met uw persoonlijke gegevens kunt u op de volgende manier contact met ons opnemen:

Mail: 

Attention: The Customer Service Manager
Apollo Motorhome Holidays
698 Nudgee Road, Northgate
Queensland 4013
AUSTRALIA

Email: 

[email protected]

Waarmee u instemt

Wanneer u ons uw persoonlijke gegevens verschaft, stemt u ermee in ons uw persoonlijke gegevens te gebruiken en openbaar maken in overeenstemming met dit beleid, in het bijzonder om:

a. Ons gebruik en openbaarmaken van deze informatie om u de service te verlenen die u heeft aanevraagd en voor elk andere vergelijkbaar doeleinden inclusief het beheer, de bescherming en de ontwikkeling van ons bedrijf;

b. De openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens aan instanties buiten Australië als het gaat om Australische verhuur, Nieuw Zeeland als het gaat om Nieuw Zeeland verhuur en de Verenigde Staten als het gaat op de Verenigde Staten verhuur. Dit kan het volgende inhouden: het openbaar maken aan franchisers, licentiehouders of agentschappen van Apollo, onze dienstverleners en programma partner organisaties; en

c. Ons gebruik en openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens voor marketing doeleinden.

Wijzigingen in dit Beleid

Dit is ons huidige privacy beleid waarin onze persoonlijke informatiemanagement opereert. Het vervangt elk ander privacybeleid tot nu toe gepubliceerd. Wij kunnen dit beleid op elk moment veranderen. Om een up to date kopie van dit beleid te verkrijgen, neemt u alstublieft contact op met Apollo (zie "Waar kan ik terecht voor meer informatie?" bovenstaande).

Host